Acte necesare

Acte necesare

Acte necesare la incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica:

 1. acte de proprietate in original
 2. extras de carte funciara pentru autentificare- obtinut prin intermediul biroului notarial
 3. certificat de atestare fiscala – obtinut de la directia de taxe si impozite locale in a carei raza teritoriala este situat imobilul
 4. incheiere de intabulare in original
 5. adeverinta de la asociatia de proprietari
 6. ultima factura emisa de furnizorul de energie electrica / furnizorul de gaze + dovada achitarii aceseta/acestora
 7. certificat de performanta energetica
 8. in anumite cazuri, certificat de casatorie sau sentinta de divort (definitiva si irevocabila)
 9. carti de identitate / buletine / pasapoarte

In cazul instrainarii unui imobil (constructie+teren aferent) in afara actelor precizate mai pot fi necesare:

 1. autorizatie de constructie + proces verbal la finalizarea lucrarilor;
 2. titlul de proprietate emis de comisia de specialitate in temeiul legii nr.18/1991
 3. eventual ordinul prefectului prin care terenul aferent a fost atribuit in proprietate.